Paskalya, Hristiyanlıkta, İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişinin kutlandığı, en eski ve en önemli bayramdır. Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemde kutlanır. Her sene farklı bir tarihte gerçekleşen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

Paskalya tüm Hristiyanlar tarafından kutlanır. Kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekleri vardır ama en yaygın olanı kiliselerde düzenlenen ayinlerdir. Şahıslar birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye eder.

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Gününde (Diriliş Günü) sona erer.

* Büyük Perhiz (Lent): Hristiyanlıkta Paskalya döneminde, 40 gün boyunca hayvansal gıdaları yememek kaydı ile tutulan oruçtur.

Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır, haşlanmış yumurtalar boyanır, mumlar yakılır, dualar okunur.

Katolik Kiliselerinde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır, Kitabı Mukaddes’ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır.

* Kitab-ı Mukaddes: Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşmayı kapsayan, Hristiyan inanışının temelini oluşturan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan kitaptır.

Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir.  Alay kiliseden çıkarken hiç ışık yakılmaz; dönüşte ise, İsa’nın dirilişini simgelemek için yüzlerce mum yakılır.

Bu tanıtıcı bilgilerden sonra ufak bir anekdottan bahsetmek istiyorum sizlere;

Takipçilerim bilirler ki Karadenizliyim, memleketimde bayram sabahlarında kapı kapı gezen çocuklara oralara has pişirilen helvanın yanında birde haşlanmış yumurta verilirdi ve bu yumurtalar renklensin diye soğan kabuklarıyla beraber kaynatılırdı.

Her zaman söylerim dünya üzerinde var olan her toplumun kültürleri, dini inançları, gelenek ve görenekleri hatta dilleri bile bir şekilde birbirine benzer ve yansıma gösterir. Bu doğrultuda hala ayrımcı, ırkçı ve ötekileştirme çabaları içinde olan zihniyetleri anlamlandıramıyorum.

Tüm Hristiyan toplumunun Paskalya Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken, her insanın eşit koşullarda bir arada yaşadığı; farklı halkların ve inanç gruplarının kendi kültürlerini, anadillerini, kimliklerini özgürce kullandıkları bir ülke olmamızı diliyorum.

Renkli Paskalyalar 😀